IMPRINT

GESTOR COMPANY LTD / IMPRINT, ЗАЩИТА И GDPR ПОЛИТИКА

Вашата поверителност е много важна. За теб. За нас. На всички. GESTOR COMPANY ООД се ангажира да защитава личната ви информация и личната ви информация, която предоставяте, когато достъпите и използвате материали на BRIX-DENTIST.COM (“Сайтът”), включително страниците за абонамент за сайта. Цялата информация, която изпращате, споделяте и обменяте с GESTOR COMPANY LTD ще бъде третирана в съответствие с тази Декларация за поверителност. Моля, прочетете внимателно тази декларация за поверителност. Чрез разглеждането на нашия уеб сайт вие се съгласявате да сте обвързани от тази Декларация за поверителност. Моля, имайте предвид, че предаването на данни през интернет (например при комуникация чрез електронна поща) може да има уязвимости в сигурността. Пълната защита на данните от достъп от трети страни не е възможна.

Отговорното юридическо лице за този уебсайт и цялата обработка на данни е както следва (отговорното лице е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или в съгласие с други решава относно целите и средствата за обработка на лични данни като имена, електронни адреси и т.н. В случай на нарушаване на законодателството за защита на данните заинтересованото лице има право на обжалване пред компетентния надзорен орган.):

GESTOR COMPANY LTD ООД
ул. Димитър Икономов 36
гр. Варна 9010, България
+359 882 667757
team@brix-dentist.com
www.brix-dentist.com

ОТМЯНА НА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ ВЪРХУ ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ 
Много операции по обработка на данни са възможни само с изричното ви съгласие. Можете да оттеглите съществуващо съгласие по всяко време. Недостатъчно е неофициално съобщение по имейл до нас. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до отмяната, остава незасегната от отмяната.

ПРАВО НА ДОСТЪПНОСТ НА ДАННИ
Вие имате право да разполагаме с данни, които ние обработваме въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, сам по себе си или на трета страна в стандартен, машинно четен формат. Ако се нуждаете от директно прехвърляне на данни на друго отговарящо лице, това ще бъде направено само дотолкова, доколкото това е технически осъществимо.

SSL OR TLS ENCRYPTION
Този сайт използва от съображения за сигурност и защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки или заявки, които ни изпращате като оператор на сайт, SSL или. TLS криптиране. Можете да разпознаете шифрована връзка, като промените адреса на браузъра от “http: //” на “https: //” и символа за заключване в браузъра. Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

ИНФОРМАЦИЯ, БЛОКИРАНЕ, ОТМЕНЯНЕ
Имате право на безплатна информация за съхраняваните лични данни, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е необходимо, правото на отстраняване, блокиране или заличаване на тези данни. За допълнителна информация относно личните данни можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка.

ИНФОРМАЦИЯТА, която събираме и как я използваме
GESTOR COMPANY LTD събира информация от Вас, когато създавате Вашата сметка за Сайта, изисквате копия от публикации, търсите допълнителна информация за нашите услуги или възможности за работа или се регистрирайте за конференции и други спонсорирани от GESTOR COMPANY LTD събития. Ако не предоставите такава информация, няма да можете да създадете профил за Сайта, да поискате копия от публикации, да потърсите допълнителна информация относно нашите услуги или възможности за работа. Част от регистрацията, записването, настройването на профила и други формуляри на GESTOR COMPANY ООД може да ви помоля да ни предоставите информация за контакт, уникални лични идентификатори, финансова информация, тематични области и / или демографска информация. Ние можем да използваме тези данни, за да пригодим Вашия опит на сайта със съответните материали на GESTOR COMPANY LTD или, ако е приложимо,
Понякога събираме демографска информация и видовете системи и браузъри на потребителите за вътрешни цели, така че да можем по-добре да разберем потребителската популация на сайта, да идентифицираме обектите, представляващи интерес, и да определим дали Сайтът е проектиран да работи с компютърните настройки на повечето от нашите посетители. GESTOR COMPANY LTD също може да провежда потребителски проучвания в мрежата или да използва технологии, за да предостави на GESTOR COMPANY LTD информация за редица области като идентичност на потребителя, потребителски навици за гледане на потребителите, дали потребителите са открили това, което търсят, дали Сайтът съдържанието е от значение за нуждите на потребителите и други подобни. GESTOR COMPANY LTD използва информацията, събрана от такива проучвания, за да подобри нашето уеб съдържание, навигация и цялостния опит на посетителите и да ви предостави материали от този вид.
Всяка предоставена лична информация, като имена, адреси, електронни адреси, телефонни номера, тематични области и др., Позволява на GESTOR COMPANY LTD да ви информира за актуализации на услугата и да ви уведоми за други продукти и услуги предлагани от “GESTOR COMPANY LTD” ООД, които може да ви представляват интерес. Ние няма да продаваме, не споделяме, не даваме под наем или по друг начин предоставяме тази информация на други страни, с изключение на това, че може да разкриваме информацията на трети страни, които извършват услуги от наше име и имат нужда от достъп до информацията във връзка с тези услуги , Всяка трета страна ще обработва тази информация само до степента, в която и в границите, на които самата фирма GESTOR COMPANY LTD има право да обработва тези данни. В допълнение, GESTOR COMPANY LTD може да разкрие вашите данни за контакт в отговор на запитвания от собственици на права във връзка с твърдения за нарушаване на авторски права или други права на собственост, произтичащи от информация, която сте публикували на Сайта или по друг начин предоставени на GESTOR COMPANY LTD. Лицата, които се абонират за бюлетини за електронна поща, имат възможност да се откажат от промоции, новини и информация по време на регистрацията. GESTOR COMPANY LTD също така предоставя на потребителите възможността да се откажат от получаване на съобщения от нас в местата, където искаме информация. Лицата, които се абонират за бюлетини за електронна поща, имат възможност да се откажат от промоции, новини и информация по време на регистрацията. GESTOR COMPANY LTD също така предоставя на потребителите възможността да се откажат от получаване на съобщения от нас в местата, където искаме информация. Лицата, които се абонират за бюлетини за електронна поща, имат възможност да се откажат от промоции, новини и информация по време на регистрацията. GESTOR COMPANY LTD също така предоставя на потребителите възможността да се откажат от получаване на съобщения от нас в местата, където искаме информация.

КАК ТРЯБВА ДА СПАЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
Третите страни, с които може да се наложи да споделяме лична информация, за да ни помогнете да предоставяме услуги и продукти и да управляваме нашия уебсайт, включват: нашите дъщерни дружества или филиали; нашите съветници; доставчиците на услуги от трети страни, които обработват информация от наше име, за да подпомогнат изпълнението на някои от нашите вътрешни бизнес операции, включително разпространение на електронна поща, ИТ услуги и услуги за маркетинг и събития; правоприлагащите органи, за да се съобразят с всяко правно задължение или съдебно решение.
Тъй като GESTOR COMPANY LTD е глобална организация, ние трябва да прехвърлим лична информация, която се събира на Сайта или по други начини в групата компании на GESTOR COMPANY LTD, за да помогнем ефективно да управляваме нашия бизнес. Това включва и трети страни, разположени в различни страни по света, включително извън ЕИП. Тези споразумения могат да включват вашата лична информация, разположена в различни страни по света, например САЩ, където законите за неприкосновеността на личния живот се различават. Правим само тези споразумения или трансфери, когато сме доволни, че са налице адекватни нива на защита за защита на информацията, която се съхранява в тази страна. Освен това Сайтът може да бъде разглеждан и достъпен навсякъде по света, включително страни, които може да нямат закони, регулиращи използването и прехвърлянето на лична информация.

МАРКЕТИНГ
От време на време можем да Ви изпратим информация относно услугите, публикациите, продуктите и събитията, които възприемаме като интерес за Вас или Вашия бизнес. Можете да получите тази информация чрез хартиено копие или електронна поща. Ако по всяко време предпочитате да не получавате допълнителни съобщения от нас във всички или всички форми (освен във връзка с информация, продукти, публикации, събития или услуги, които конкретно поискате), ще имате възможност да се откажете от такива съобщения чрез връзка, предоставена във всеки имейл, който ви е изпратен.

ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ
Ние можем да събираме електронни адреси в точката на абонамент от потребители, които искат да получат уведомление по електронна поща за публикации и прессъобщения в определени тематични области от интерес и / или тези, които ни изпращат съобщения по електронната поща или да изразят интерес към нашите услуги или възможности за работа или да се регистрират за конференции и други спонсорирани от GESTOR COMPANY LTD събития. Няма обаче да споделяме никакви имейл адреси с никоя трета страна или да изпращаме нежелани електронни писма до някой от адресите, които събираме, освен при много ограничени обстоятелства, посочени в тази декларация за поверителност.

БИСКВИТКИ
GESTOR COMPANY LTD може да използва “бисквитки” на този Сайт, за да следи посещението Ви на нашия Сайт. “Бисквитката” е малко количество данни, които се изпращат от уеб сървър към вашия браузър и се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. Използването на “бисквитки” може да позволи на “ГЕСТЪР КОМПАНИЯ” ЕООД да осигури по-високо качество, по-подходящо за клиентите. Използването на “бисквитки” може също така да позволи на GESTOR COMPANY LTD да автоматизира влизането в части от сайта, защитени с парола, така че да не се налага да въвеждате отново паролата си всеки път, когато посещавате нашия сайт. Можем също така да използваме “бисквитки”, за да проследим кои области от уебсайта са най-популярни сред нашите потребители и да разберем разбирането на GESTOR COMPANY LTD относно цялостното използване на сайта. С повечето интернет браузъри можете да изтривате “бисквитките” от твърдия диск на компютъра си, да блокирате всички бисквитки, или да получите предупреждение, преди да се запази “бисквитка” на компютъра ви. Моля, обърнете се към инструкциите на вашия браузър или можете да посетите www.aboutcookies.org, което ще ви даде повече информация. За да деактивирате “бисквитките” в браузъра на вашето мобилно устройство, може Освен ако не сте коригирали настройката на браузъра си, за да откажете “бисквитките”, системата ни ще издава “бисквитки”, докато посещавате нашия сайт. След като дадете съгласието си да използвате “бисквитки”, ще запазим “бисквитка” на компютъра или устройството, за да го запомните за следващия път. Ако желаете да оттеглите съгласието си по всяко време, ще трябва да изтриете нашите “бисквитки” чрез настройките на вашия уеб браузър. Моля, имайте предвид, че определени секции или функционалности на Сайта може да са недостъпни за вас, ако вашият браузър не приема cookies. Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc. (“Google”). Google Анализ използва “бисквитки”, които са текстови файлове, поставени на компютъра ви, за да помогнат на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от “бисквитката” за използването на уебсайта (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценката на използването на уебсайта, съставянето на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона, или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свърже вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на “бисквитки”, като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да обработвате данни за вас от Google по начина и за целите, изложени по-горе. За да научите повече за Google Анализ, Декларацията за поверителност на Google и да се откажете от своите “бисквитки”, моля, посетете https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ФОРМА ЗА КОНТАКТИ
Ако ни изпратите запитвания чрез формуляра за връзка, вашите данни от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили там, ще бъдат съхранени, за да се обработва заявката и в случай на последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие. Поради това обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, се основава изключително на вашето съгласие от законите на GDPR. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Недостатъчно е неофициално съобщение по имейл до нас. Законосъобразността на операциите по обработване на данни, извършени до отмяната, остава незасегната от отмяната. Информацията, която предоставяте във формуляра за контакт, ще остане при нас, докато не поискате от нея да я изтриете, да отмените съгласието си за съхранение или да изтриете целта за съхранение на данни (например, след като заявката Ви бъде обработена).

РЕГИСТРАЦИЯ
Можете да се регистрирате на нашия уебсайт, за да използвате допълнителни функции на сайта. Използваме само данните, въведени с цел използване на съответната оферта или услуга, за които сте регистрирали. Задължителната информация, която се изисква по време на регистрацията, трябва да бъде предоставена изцяло. В противен случай ще отхвърлим регистрацията. За важни промени, като например обхвата на офертата или за технически промени, използваме посочения по време на регистрацията имейл адрес, за да ви информираме по този начин. Обработката на данните, въведени по време на регистрацията, се извършва въз основа на Вашето съгласие от законите на GDPR. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Недостатъчно е неофициално съобщение по имейл до нас. Законосъобразността на вече приключената обработка на данни остава незасегната от анулирането. Събраните при регистрацията данни ще бъдат съхранявани от нас, докато сте регистрирани на нашия уеб сайт и впоследствие ще бъдат изтрити. Правните периоди на запазване остават незасегнати.

бЮЛЕТИН
Ако искате да получите бюлетина, предлаган на уебсайта, ние изискваме от Вас имейл адрес, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на предоставения имейл адрес и че приемате да получите бюлетин, Допълнителни данни не се събират или само на доброволна основа. Използваме тези данни изключително за предоставяне на исканата информация и не я предаваме на трети страни. Обработката на данните, въведени във формуляра за регистрация на бюлетин, се извършва изключително въз основа на Вашето съгласие от законите на GDPR. Предоставеното съгласие за съхранение на данните, имейл адреса и тяхното използване за изпращане на бюлетина може да бъде отменено по всяко време, например чрез връзката “unsubscribe” в бюлетина. Законосъобразността на вече приключените операции по обработка на данни остава незасегната от отмяната. Данните, депозирани при нас с цел получаване на бюлетина, ще бъдат спасени от нас от бюлетина до отмяната ви и ще бъдат изтрити след анулиране на бюлетина. Данните, които са съхранени за други цели с нас (например имейл адреси за района на членовете), остават незасегнати.

YOUTUBE
Нашият уеб сайт използва плъгини от страницата на YouTube, задвижвана от Google. Оператор на сайта е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ. Когато посетите някой от сайтовете си с включен plug-in в YouTube, ще бъдете свързани към сървърите на YouTube. Той разказва на сървъра на YouTube кои от нашите страници сте посетили. Ако сте влезли в профила си в YouTube, YouTube ще ви позволи да свържете поведението си за сърфиране директно с личния си потребителски профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube. Използването на YouTube е в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на законите GDPR. За повече информация относно обработването на потребителски данни, моля, направете справка с Декларацията за поверителност на YouTube на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy.

WEB FONTS на GOOGLE
Този сайт използва така наречените уеб шрифтове, предоставени от Google, за еднаквото представяне на шрифтове. Когато извиквате страница, браузърът ви зарежда необходимите уеб шрифтове в кеш паметта на вашия браузър, за да показва правилно текстовете и шрифтовете. За да направите това, браузърът, който използвате, трябва да се свързва със сървърите на Google. В резултат на това Google научава, че сайтът ни е бил достъпен чрез вашия IP адрес. Използването на Google Web Fonts е в интерес на последователно и привлекателно представяне на нашите онлайн услуги. Това представлява легитимен интерес по смисъла на законите GDPR. Ако вашият браузър не поддържа уеб шрифтове, вашият компютър ще използва шрифт по подразбиране. Повече информация за Google Web Fonts можете да намерите на адрес https://developers.google.com/fonts/faq и в Декларацията за поверителност на Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

МАРКИ НА GOOGLE
Този сайт използва услугата за картографиране на Google Карти чрез API. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. За да използвате функциите на Google Карти, е необходимо да запазите IP адреса си. Тази информация обикновено се предава и съхранява на сървър на Google в САЩ. Доставчикът на този сайт няма влияние върху този трансфер на данни. Използването на Google Карти е в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн оферти и лесното намиране на местата, които сме посочили на уебсайта. Това представлява легитимен интерес по смисъла на законите GDPR. За повече информация относно обработването на потребителските данни, моля, вижте Декларацията за поверителност на Google: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/

ПРОЦЕСИ ЗА СИГУРНОСТ
GESTOR COMPANY LTD разполага с подходящи технологични и оперативни процеси за сигурност, предназначени да защитят личната информация от загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Само оторизирани служители и изпълнители ще имат достъп до всички предоставени от вас данни и че достъпът е ограничен от необходимостта. Всеки служител или изпълнител, който има достъп до всяка информация, подлежаща на идентификация, е длъжен да запази поверителността си. Въпреки че предприемаме стъпки, които обикновено се приемат като индустриален стандарт за защита на личната ви информация,

LINKS
Този уебсайт съдържа връзки към други уеб сайтове, които не се експлоатират от GESTOR COMPANY LTD.
GESTOR COMPANY LTD не носи отговорност за практиките за неприкосновеност на личния живот или за съдържанието на уебсайтове, които не са GESTOR COMPANY LTD, към които се свързваме от Сайта. Ние не носим отговорност за защитата и поверителността на информацията, която предоставяте, докато посещавате други уебсайтове и сайтове, които не се управляват от нашата Декларация за поверителност. Не можем да контролираме съдържанието или сигурността на такива уеб сайтове. Не можем да бъдем отговорни за каквито и да било загуби или щети, понесени от потребителя в резултат на посещение на такива уеб сайтове. Не са предвидени никакви връзки, нито следва да се тълкуват като одобрение от какъвто и да било вид от този друг уебсайт.

СЪОТВЕТСТВИЕ
GESTOR КОМПАНИЯ ООД в съответствие с всички приложими закони и разпоредби за поверителност. GESTOR COMPANY LTD може да бъде принудена да предаде лична информация за потребителя или клиента на съдебните органи, ако бъде представена с призовка или подобна правна или административна заповед или според изискванията или разрешените от законите, правилата и разпоредбите на която и да е държава, държава или друга приложима юрисдикция , Също така, в случай на нарушение на условията за ползване на Сайта или на нарушение на ограниченията върху използването на материали, предоставени в или чрез Сайта, можем да разкрием лична потребителска информация на нашите засегнати бизнес партньори или юридически лица ,

ПРАВА ЗА ДОСТЪП
Имате право да поискате копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и подробности за това как използваме тази информация. Ако някоя от информацията, която се държи за вас, е неправилна или не е актуална, моля, следвайте процеса, описан по-долу, и ще променим регистрите си, когато това е уместно. Освен това имате правото да изискате от нас да спрем обработката на личните ви данни и / или да оттеглим съгласието Ви за обработка.

КОНТАКТИ
Ако имате някакви въпроси относно Декларацията за поверителност на GESTOR COMPANY LTD или нашата колекция и използване на информация, или смятате, че може да имаме невярна лична информация или искате копие от личната информация, която притежаваме, или притеснения относно как обработваме личната ви информация, моля, пишете на: info@brix-dentist.com Моля, имайте предвид, че трябва да докажете кои сте, преди да ви предоставим някаква информация.